PÀGINA WEB I ENTORN VIRTUAL
PÀGINA WEB I ENTORN VIRTUAL

PÀGINA WEB I ENTORN VIRTUAL

Els entorns virtuals o també anomenat Entorns personals d’aprenentatge, són el conjunt d’eines , aplicacions, serveis web, relacions i/o interaccions que una persona utilitza per a gestionar el seu propi procés d’aprenentatge.

Des de bon inici l’associació ha tingut sempre l’interès de cuidar aquest aspecte i gràcies a la col·laboració desinteressada del meu bon amic el Tom de Beer vam començar el març del 2014 amb un entorn virtual (www.padelambtu.org) .

L’associació ha crescut molt en projectes, activitats, escoles des de el seu inici i feia falta poder emmagatzemar tot això en una pàgina web.

CONVENI COL.LABORACIÓ “GRUP DIGITAL REUS S.L.U”

En data 22 de juliol es va signar un conveni amb l’empresa “Grup Digital” .

Farà més de quatre mesos que vam iniciar les conversacions amb el Sr. Jordi Escoda , director de Grup Digital . Les nostres intencions sempre han anat lligades i la idea era per crear un conveni de col·laboració entre les dos entitats.

Tot han estat facilitats i bona predisposició per part d’aquesta empresa, el resultat final ha estat magnífic, ja que hem generat un producte final de molta qualitat i utilitat

FOTO CONVENI

padel amb tu - grup digital reus - conveni col·laboració

La nova web:

Aquesta web és intuïtiva i molt senzilla d’utilitzar. Hem intentat crear un espai virtual amb un disseny novedos i on tingui cabuda gairebé tots els projectes, activitats, i escoles que es portem a terme en l’actualitat.

L’apartat de les relacions socials és un aspecte important en la web donant cabuda als comentaris dels pares, alumnes i altres en el nostre entorn virtual.

No deixis de seguir-nos ja que estem creant una nova secció del voluntariat i de Newsletter.

Des de la direcció de “pàdel amb tu” volem agrair l’esforç que ha realitzat el Jordi Escoda en la creació final de www.padelambtu.org

Foto captura pantalla web

padel amb tu responsive

Grup Digital Reus.

En nom de Grup Digital Reus, vull agrair a “Pàdel amb Tu” l’oportunitat que m’han donat de poder col·laborar amb la seva Associació. Veure tota l’opinió

Jordi Escoda

CEO a Grup Digital Reus

Add Comment