Arranquem el PROJECTE SOCIAL-EDUCATIU E.I.V.A
Arranquem el PROJECTE SOCIAL-EDUCATIU E.I.V.A

 

Al setembre vàrem arrencar el projecte social-educatiu E.I.V.A. que neix de la necessitat de treballar amb els nostres alumnes les seves capacitats més creatives i lúdiques, i que a més ho puguin fer amb les seves famílies ja que d’aquesta forma potenciem els seus vincles afectius.

L’eix del projecte és el feed-back de l’aprenentatge entre els que hi participen:

  1. la sigla E: ESTIMULEM per mitjà de l’educació: creem activitats que potenciïn les seves capacitats i la seva creativitat.

IMG_6953
2. la sigla I: INCLUSIÓ i integració de l’alumnat amb i sense discapacitat : imprescindible per fomentar valors com la tolerància, el respecte, la humilitat etc.

IMG_6975

3. la sigla V: VALOREM l’entorn, els companys, les relacions entre nosaltres i sobretot ens valorem a un mateix, treballem l’autonomia, l’autoestima i l’autosuficiència.

Entenem l’autonomia com la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per pròpia iniciativa, decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària

No obstant l’autonomia no és una capacitat única sinó que depén de la situació i dels suports que la persona tingui. A més a més de com a capacitat per prendre decisions, l’autonomia es concep com un dret. Per tant, davant persones amb afectacions cognitives greus, no es renuncia a treballar des de l’autonomia, de manera que a partir de les bases de l’Atenció centrada en la persona, aquesta autonomia s’exerceix des de la representació o exercici indirecte

Entenem l’autoestima com l’estimació pròpia que té cadascú, la valoració que fa cada un sobre ell mateix, imprescindible per afrontar els reptes de la vida.

I l’autosuficiència, entesa com la capacitat de valer-se per un mateix en el dia a dia.

IMG_6966

4. la sigla A: APRENENTATGE/ APTITUDS adquirides per mitjà de les tasques individuals i col·lectives

IMG_6970

Quins sóns els objectius d’aquest projecte? 

-Crear un espai d’aprenentatge mitjançant la recreació i la diversió.

-Fomentar la participació activa dels nens per mitjà dels tallers.IMG_0149

-Vetllar per l’estabilitat i millora terapèutica dels participants.

-Crear un espai d’interrelació pares i fills (programa oxigen).

A través dels tallers els alumnes treballen i potencien les seves habilitats socials i personals, com el treball en equip, la inclusió social, l’autoconfiança, l’autonomia, l’autoestima, la creativitat personal, la capacitat plàstica i la intel·ligència emocional.

L’ajuda de l’obra social “LA CAIXA” ha estat fonamental per poder desenvolupar aquest projecte en tota la seva totalitat.

 

Add Comment